Jednym z największych zagrożeń, na które napotykają osoby starsze, są upadki, które to stanowią jeden z kluczowych problemów zdrowotnych, którym muszą sprostać służby socjalne i medyczne.
Według danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), następstwa upadków osób starszych przekładają się na bezpośrednie, jednostkowe koszty leczenia w wysokości od 2000 do 9000 EURO.


Co 11 sekund przyjmowany jest do szpitala pacjent właśnie z powodu upadku.

Szacuje się też, że każdego roku odnotowuje się 700 000 śmiertelnych upadków, co czyni je drugą światową przyczyną śmierci z powodu niezamierzonych obrażeń.

FallSkip - innowacyjny system do biomechanicznej oceny ryzyka upadku

u osób starszych i monitorowania postępów w rehabilitacji

System FallSkip powstał w Instytucie Biomechaniki przy Politechnice w Walencji.
Instytut Biomechaniki jest działającą od ponad 40 lat jednostką naukową specjalizującą się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań skierowanych do świata medycznego – więcej informacji na jego temat dostępne jest na stronie https://www.ibv.org/en/

Czym jest FallSkip?

FallSkip to innowacyjny system do biomechanicznej diagnostyki funkcjonalnej.

System za pomocą czujników umieszczonych w urządzeniu (Inertial Measurment Unit) umożliwia analizę biomechanicznych parametrów używając rozszerzonego protokołu testu "Time Up & Go" (TUG).

Trwający dwie minuty test diagnostyczny obejmuje:


- Biomechaniczną ocenę równowagi
- Biomechaniczną ocenę chodu
- Szybkość reakcji na bodźce
- Wydolność funkcjonalną kończyn dolnych
- Ogólną ocenę motoryczną


 

Na podstawie otrzymanych wyników system FallSkip ocenia ryzyko upadku

Zalety systemu FallSkip

-Krótki czas badania (2-minutowy test)

-Prostota wykonania testu (protokół TUG)

-Natychmiastowe wyniki

-Wysoka wiarygodność (wskaźnik ICC 0.88-0.95)

-walidacja naukowa i kliniczna

Zastosowania systemu FallSkip:

-Diagnostyka funkcjonalna w celu określenia wskazań terapeutycznych dla pacjenta

-Ocena ryzyka upadku u osób starszych w celu zalecenia specjalistycznych badań oraz rehabilitacji i fizjoterapii

  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube