FALLSKIP.png

Jednym z największych zagrożeń, na które napotykają osoby starsze, są upadki, które to stanowią jeden z kluczowych problemów zdrowotnych, którym muszą sprostać służby socjalne i medyczne.
Według danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), następstwa upadków osób starszych przekładają się na bezpośrednie, jednostkowe koszty leczenia w wysokości od 2000 do 9000 EURO.


Co 11 sekund przyjmowany jest do szpitala pacjent właśnie z powodu upadku.

Szacuje się też, że każdego roku odnotowuje się 700 000 śmiertelnych upadków, co czyni je drugą światową przyczyną śmierci z powodu niezamierzonych obrażeń.

System FallSkip powstał w Instytucie Biomechaniki IBV przy Politechnice w Walencji.
Instytut Biomechaniki jest działającą od ponad 40 lat jednostką naukową specjalizującą się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań skierowanych do świata medycznego – więcej informacji na jego temat dostępne jest na stronie https://www.ibv.org/en/

Czym jest FallSkip?

FallSkip to innowacyjny system do biomechanicznej oceny stanu funkcjonalnego.

System za pomocą czujników umieszczonych w urządzeniu (Inertial Measurment Unit) umożliwia analizę biomechanicznych parametrów używając rozszerzonego protokołu testu "Time Up & Go" (TUG).

Trwający dwie minuty test pomiarowy obejmuje:


- biomechaniczną ocenę równowagi
- biomechaniczną ocenę chodu
- szybkość reakcji na bodźce
- wydolność funkcjonalną kończyn dolnych
- ogólną ocenę motoryczną


 

Na podstawie otrzymanych wyników system FallSkip ocenia ryzyko upadku oraz aktualny stan funkcjonalny pacjenta.

Zalety systemu FallSkip

- krótki czas wykonania badania

- bezinwazyjny i obiektywny test

- natychmiastowe wyniki

- potwierdzona bardzo wysoka wiarygodność pomiaru

- walidacja naukowa i kliniczna

Zastosowania systemu FallSkip:

- ocena stanu funkcjonalnego w celu określenia
      wskazań terapeutycznych dla pacjenta

- ocena ryzyka upadku u osób starszych w celu zalecenia
      specjalistycznych badań oraz rehabilitacji i fizjoterapii

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

System FallSKip spełnia wymagania określone w rozporządzeniu 93/42/EWG dotyczącego wyrobów medycznych na podstawie, którego nadano Certyfikat CE

_______